• yoshichika takagi + associates
    11-5-9 shinkotoni9jo kita-ku
    sapporo hokkaido 001-0909 japan
    t:+81(0)117699071 f:+81(0)117699072
    mail: takagi@yoshichikatakagi.com